Hore - výhľad zo Zlatého vrchu, dole - panoráma spod Priesila. © hiking.sk & autor