Horec Clusiov, ktorý rástol priamo na turistickom chodníku © hiking.sk & autor