Horná hranica lesa pred sedlom Príslop, vzadu odhalená Skalka © hiking.sk & autor