Horné vetranie je posunuté smerom nahor © hiking.sk & autor