Horné zarastené pasienky pod Tŕstím © hiking.sk & autor