Horný uzáver hlavnej komory sa zatvára systémom podobným lodným vakom, ocenil by som však klasický. © hiking.sk & autor