Hotel Podskalka, odkiaľ sme vyrážali na náučný chodník © hiking.sk & autor