Hrana erózie na Bielom Kameni - v pozadí Veľký Grič a Handlová © hiking.sk & autor