Hraničná planina Dolný vrch na druhej strane Turnianskej kotliny © hiking.sk & autor