Hraničný kameň potvrdil, že ideme správnym smerom © hiking.sk & autor