Hranica vrcholmi - zľava Zlodej (Tolvaj), vpravo smerom k Veľkému Miliču © hiking.sk & autor