Hrebeň Kraviarske-Baraniarky z Veľkého Kriváňa © hiking.sk & autor