Hrebeň Stráž, miesto slovanského hradiska © hiking.sk & autor