Hrebeň Zákľuk, jeden z pokladov Slovenska » pozri na mape © hiking.sk & autor