Hrebeň je miestami úzky a skalnatý © hiking.sk & autor