Hugo nevynechá príležitosť na liepanie sa na vyvýšené miesta © hiking.sk & autor