Informačná tabuľa o stavbe » pozri na mape © hiking.sk & autor