Informačná tabuľa o vyskytujúcej sa zveri, škoda, že je chatka rozbitá © hiking.sk & autor