Informačná tabuľa pri Jánošíkovej diere (autorka foto: Anna Verseghyová) © hiking.sk & autor