Informačná tabuľa z cykloturistického chodníka © hiking.sk & autor