Informačné miesto, o ktoré sa stará národný park © hiking.sk & autor