Informačné odpočívadlo, Dobročský prales len na fotkách © hiking.sk & autor