Informačné stredisko na poľskej strane © hiking.sk & autor