Informačný panel terénnej stanice lesného genofondu © hiking.sk & autor