Infotabuľa o Marháte - tu je udávaná výška 758m.n.m. - na mapách je 748 m.n.m. © hiking.sk & autor