Infraštruktúra na hore Zvir - informačná kancelária, bufet a toalety © hiking.sk & autor