Jankov vŕšok, na obzore hrebeň Považského Inovca © hiking.sk & autor