Jarná flóra na Zádielskej planine © hiking.sk & autor