Jasenná, Mikuláštikovo fojtsví © hiking.sk & autor