Javorová dolina na opačnej strane, Košiar vľavo, Suchý vrch vpravo © hiking.sk & autor