Jazvec v suchom riečisku pri ceste © hiking.sk & autor