Jeden z bunkrov, podľa horného okienka mohla byť súčasťou aj kaplnka © hiking.sk & autor