Jeden z mála obyvateľov Ipeľskej doliny © hiking.sk & autor