Jeden z medvedích odtlačkov na ceste pred Hlásnou skalkou © hiking.sk & autor