Jeden z mnohých vodných zdrojov v doline Strážovského potoka © hiking.sk & autor