Jeden zo zrubových domov v Šumiaci © hiking.sk & autor