Jediný zdroj vody sú sudy pod odkvapmi © hiking.sk & autor