Jedna z plastík na prešovskej kalvárií © hiking.sk & autor