Jedno z ramien potoka Smolná (vodomerná stanica na prítoku do VN) © hiking.sk & autor