Južné svahy kopca v pásme lesa © hiking.sk & autor