Južný smer v protisvetle - hrad Fuzer a Zemplínske vrchy © hiking.sk & autor