Königswarte, pohľad SV smerom (Bratislava, Malé Karpaty) © hiking.sk & autor