Kúštik sme vystúpali aj na hrebeň » pozri na mape © hiking.sk & autor