Kúpeľ skál Veľkého Rozsutca v ranných lúčoch © hiking.sk & autor