Kúsok hrebeňa je už za nami, v pozadí sú poľské Tatry © hiking.sk & autor