Kúsok od Chaty Erika sa naskytne ďalší pohľad na Tatry © hiking.sk & autor