Kúsok pod vrcholom by sa dalo ukryť v tejto kolibe » pozri na mape © hiking.sk & autor