Kúsok pred vrcholom, na tomto mieste sme cestou späť odbočili smerom na sedlo Skalka » pozri na mape © hiking.sk & autor