Kľučkovanie rúbaniskom pod vrcholom Jarabinej © hiking.sk & autor