Kňazovka, namiesto oddychu a obeda sa dávame na útek do doliny, tu by bolo treba ísť vpravo, no my sme odbočili vľavo © hiking.sk & autor